TEKNISKE DATABLAD - DALIC

Finn produktet du ønsker Teknisk datablad for, - høyreklikk og velg "Lagre mål som..."

 
   FORBEHANDLING METALLELEKTROLYTTER EDELMETALLELEKTROLYTTER ETTERBEHANDLING
   El.Avfetting, Code 10006

   El.Avfetting Z 74, Code 10008

   Etsing No 2, Code 10004

   Etsing No 3, Code 10005

   Etsing No 4, Code 10034

   Etsing No 20, Code 10057

   Depass 28, Code 10018

   Inhibitor No 10, Code 10021 
Kadmium N, Code 11003

Kobber NEU, Code 11012

Kobber Alc, Code 11008

Kobber S, Code 11010

Tinn N, Code 11013

Nikkel Alc 3X, Code 11019

Nikkel EP, Code 11020

Nikkel S, Code 11023

Sink N, Code 11027

Kadmium 2023, Code 11028

Kobolt Nikkel 27.28. 3B, Code 12003
Gull 100, Code 13001

Hardgull, Code 13003

Sølv S, Code 13009

Platina S, Code 13012  


 

 

Anodisk Oksidasjon Y 1, Code 10025

Passivator No 2, Code 10033

Anodisk Oksidasjon TA 91,
Code 10051

Universalstripper Enstrip L90


 

Tilbake til produktgrupper