REAKSJONER FOR EN DEL KJEMIKALIER
NB! Tabellen er å forstå som en veiledning. Jens Gundersen A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved bruk av de nevnte kjemikalier.

 

Syrer

generelt

Baser

generelt

Natrium-

hypokloritt

Cyanider

Salpeter-syre, kons. 1)

Svovel-

syre, kons.

Saltsyre

Kons.

Flussyre

Hydrogen-

Peroksid 2)

Kromsyre-

Anhydit 3)

Natrium-

bisulfit

Fluorider

Natrium-

sulfid

Stål

(St 37)

Aluminium

Ammonium-

salter

Syrer

generelt

Mulig

varme-utvikling

Varme-utvikling

nøytralisering

Klorgass-

utvikling

Blåsyregass-

utvikling

 

 

 

 

 

 

Svoveldioksidutvikling

Mulig Fluss-syregass-

utvikling

Hydrogen-sulfid-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

 

Baser

generelt

Varme-utvikling

nøytralisering

 

 

 

Varme-utvikling,

Nøytralisering

Varme-utvikling,

Nøytralisering

Varme-utvikling,

Nøytralisering

Varme-utvikling,

Nøytralisering

Spontan

Oksygen-utvikling

Varme-utvikling,

Nøytralisering

 

 

 

 

Mulig

Hydrogen-

utvikling

Ammoniakk-

gasståke

Natrium-

hypokloritt

Klorgass-utvikling

 

 

 

Klorgass-

utvikling

Klorgass-

Utvikling

Klorgass-

utvikling

Klorgass-

utvikling

Klorgass-

utvikling

Klorgass-

utvikling

 

 

 

 

?

Mulig ustabile

eksplosive

forbindelser

Cyanider

Blåsyregass-

utvikling

 

 

 

Blåsyregass-

utvikling

Blåsyregass-

Utvikling

Blåsyregass-

utvikling

Blåsyregass-

utvikling

 

Blåsyregass-

utvikling

 

 

 

 

 

 

Salpeter-syre, kons.

 

Varme-utvikling

nøytralisering

Klorgass-

utvikling

Blåsyregass-

utvikling

 

 

Klorgass og

nitrøse gasser

?

 

Eksplosjons-fare

Kromylnitrat

Svoveldioksidutvikling

Flussyregass-

utvikling

Hydrogen-sulfid-

utvikling

Nitrøse gasser

Nitrøse gasser

Nitrøse gasser

Svovelsyre, kons. 96 %

 

Ekstrem

varmeutv.

Nøytralisering

Klorgass-

utvikling

Blåsyregass-

utvikling

 

 

Varme-

utvikling

Syreaerosoler

 

 

 

Svoveldioksidutvikling

Flussyregass-

utvikling

Hydrogen-sulfid-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

 

Saltsyre

Kons.37 %

 

Varme-utvikling

nøytralisering

Klorgass-

utvikling

Blåsyregass-

utvikling

Klorgass og

nitrøse gasser

Varme-

utvikling

Syreaerosoler

 

 

Klorgass-

utvikling

Klorgass-

utvikling

Svoveldioksidutvikling

 

Hydrogen-sulfid-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

 

Flussyre

 

Varme-utvikling

nøytralisering

Klorgass-

utvikling

Blåsyregass-

utvikling

?

 

 

 

 

?

Svoveldioksidutvikling

 

Hydrogen-sulfid-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

 

Hydrogen-

peroksid

 

Spontan

Oksygen-utvikling

Klorgass-

utvikling

 

 

 

Klorgass-

utvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromsyre-

anhydit

 

Varme-utvikling

nøytralisering

Klorgass-

utvikling

Blåsyregass-

utvikling

Eksplosjons-fare

Kromylnitrat

 

Klorgass-

utvikling

?

 

 

Svoveldioksidutvikling

 

Hydrogen-sulfid-

utvikling

?

Heftige

reaksjoner,

Brannfare

Eksplosjons-

fare

Natrium-

bisulfit

Svovel-dioksid-utvikling

 

 

 

Svovel-dioksid-utvikling

Svovel-dioksid-utvikling

Svovel-dioksid-utvikling

Svovel-dioksid-utvikling

 

Svovel-dioksid-utvikling

 

 

 

 

 

 

Fluorider

Mulig

Flussyregass-

utvikling

 

 

 

Flussyregass-

utvikling

Flussyregass-

utvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrium-

sulfid

Hydrogen-sulfid-

utvikling

 

 

 

Hydrogen-sulfid-

utvikling

Hydrogen-sulfid-

utvikling

Hydrogen-sulfid-

utvikling

Hydrogen-sulfid-

utvikling

 

Hydrogen-sulfid-

utvikling

 

 

 

 

 

 

Stål

(St 37)

Mulig

Hydrogen-

utvikling

 

 

 

Nitrøse

gasser

Mulig

Hydrogen-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

 

?

 

 

 

 

 

 

Aluminium

Mulig

Hydrogen-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

?

 

Nitrøse

gasser

Mulig

Hydrogen-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

Mulig

Hydrogen-

utvikling

 

Heftige

Reaksjoner

Brannfare

 

 

 

 

 

 

Ammonium-

salter

 

Ammoniakk-

gasståke

Mulig ustabile

eksplosive

forbindelser

 

Nitrøse

gasser

 

 

 

 

Eksplosjons-

fare

 

 

 

 

 

 

       

1)   Salpetersyre + Kunststoffgranulat eller tre eller messing: Nitrøse gasser  2)   Hydrogenperoksid + tungmetallsalter: Eksplosjonsartet spalting / reaksjon  3)   Kromsyreanhydrit + olje: Brann / Eksplosjon

 

Blå

 =   Ingen farlige reaksjoner kjent. (Ingen garanti for sikkerheten.)

Gul

=   Farlige reaksjoner kjent.

?

=   Mulig farlig reaksjon - ukjent.

TILBAKE