METALLINNHOLD I % (VEKT)
I EN DEL VANLIGE SALTER

Salt

Kjemisk formel Metallinnhold i %

Kobbersulfat

CuSO4 x 5H2O 25,4
Nikkelklorid NiCl2 x 6H2O 24,7
Nikkelsulfat (Heptahydrat) NiSO4 x 7 H2O 20,9
Nikkelsulfamat Ni(NH2SO3)2 23,4
Tinnsulfat SnSO4 55,3
S°lvcyanid AgCN 80,6
Gullkaliumcyanid K[Au(CN)2] 68,4

TILBAKE