VELKOMMEN TIL JENS GUNDERSEN A/S

  Vi er en av Norges mest komplette leverandører til galvanoteknisk bransje.
I mer enn 90 år har vi levert de fleste typer galvanoprosesser og tilhørende utstyr.
Vi tilbyr dessuten prosjektledelse og kursvirksomhet samt metodeutvikling
og analysetjenester i våre laboratorier.
 Jens Gundersen A/S | Kristoffer Robins vei 13 | 0978 Oslo
+47 22 02 69 90  |  galvano@jegu.no


Klima- og Miljørapport 2023